Csütörtök, 2022.12.08.
VMMI

Tanulmány

Ady vonzáskörében

Todor Manojlović Nagyvárad, Temesvár és Arad között 1907–1910

  • Szerző: Németh Ferenc
  • Sorozat: Délvidéki Soroló
  • Megjelenés éve: 2012
  • ISBN: 9788686469526
Részletes megtekintés a VAMADIA kiadványtárában

Fülszöveg

 

A kötet egy legenda nyomába ered, hogy azután elmélyült kutatói munkával valósággá formálja Todor Manojlović nagybecskereki szerb költő, irodalmár és Ady Endre kapcsolatát. Ebben a szerzőnek a legnagyobb segítségére Manojlović írásai, visszaemlékezései, naplójegyzetei voltak, amelyek hol önmagukban is beszélnek, hol pedig elemzések kezdőpontját képezik. Bányai János szerint a könyv „természetszerűleg tér ki az Ady–Manojlović kapcsolatra, mégpedig nem azzal a szándékkal, hogy ezt az ismeretséget minősítse, csupán azzal a szándékkal, hogy dokumentálja... pontos hivatkozásokkal meg idézetekkel. Ezenfelül pedig azt bizonyítja, hogy Ady szerb irodalmi recepciójának kérdése nem kerülhető meg Todor Manojlović munkásságának ismertetése nélkül. Hosszan idézve Manojlović Adyról szóló írásait, tanulmányokat és emlékezéseket a szerző bebizonyította, hogy a szerb költő amellett, hogy lelkes híve volt Adynak, értette is a magyar költő verseit, és jól látta a költő helyét a modern magyar irodalom történetében...”