Szerda, 2022.12.07.
VMMI

Népzene mint zenei anyanyelv

  • Főszervező: VMMI
  • Képzés díja: Ingyenes
  • Maximális létszám: 70 fő

A képzés célja a népzenei anyanyelv megismerése, megértése és aktív művelése, magyar népzenei alapismeretek elsajátítása. 24 órás képzés.  Népdaltanítási módszerek és népi hangszerek bemutatása, vidékünkre  jellemző népszokások dalainak megismertetése egy háromszintű képzésben. A 4-5 csoport egy időben párhuzamosan vesz részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A hangközök, hanglépések, hangsorok, ritmus, helyes légzés megfelelő  gyakorlása népdalokon keresztül. Rávilágítás a népdalok tanításánál felmerülő problémákra, a szöveghez alkalmazkodó ritmus helyes betanítására (nyújtott és éles ritmus, beszédszerűség). Ismertetjük a vajdasági és a Kárpát-medence magyar népzenét bemutató kiadványokat, a vajdasági magyar népzenei adattár hangfelvételeit. A naptári évhez és az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások, szokásdalok és a gyermekélet játékdalait szeretnénk visszatanítani a gyermekekkel. A közös éneklés és zenélés öröme az óvodában és az osztályban. A gyermekeknek és pedagógusaiknak szóló népzenei rendezvények, szemlék, versenyek bemutatása Vajdaságban és a Kárpát-medencében.