Péntek, 2024.06.21.
VMMI

verseny, helyesírás

A XXVII. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny versenykiírása a 2023/2024-es tanévre

  • Határidő: 2024. január 15., hétfő 23:59
  • Pályázat kiírói: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar

A verseny célja az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelv iránti szeretet erősítése, a tehetséggondozás, a tehetséges tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Célja továbbá a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bővítése, a helyesírási problémaérzékenység, valamint a digitális írástudás fejlesztése.
 

Leírás

A verseny meghirdetői, főszervezői

Magyar Nyelvtudományi Társaság, Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar.

 

A verseny regionális szervezői

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (Erdély), Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Vajdaság), Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Felvidék), Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék (Kárpátalja).

 

A verseny formája

A 2023/2024-es tanévben a verseny 1–2. válogatófordulóit, valamint a Kárpát-medencei döntőt digitális verseny formájában rendezzük meg mind a magyarországi, mind a határon túli területeken.

A helyesírási feladatlapok kitöltéséhez az iskolában (határon túli bázisiskolában) számítógépre (laptopra vagy asztali gépre) és megfelelő internetes kapcsolatra, valamint a szabályzatban leírt módon szakmai felügyeletre van szükség. Az iskolákban a technikai feltételek biztosításáért a központi szervezők nem vállalnak felelősséget. A feladatok megoldása online felületen történik, magyar nyelvű billentyűzet szükséges hozzá. Azon határon túli régiókban, ahol nem állnak rendelkezésre megfelelő technikai feltételek, a digitális verseny feladatainak megfelelő, nyomtatott feladatlappal rendezhetik meg a regionális szervezők az 1. és a 2. válogatófordulót. Ebben az esetben a fordulók teljes körű lebonyolításáért a regionális versenyszervezők felelnek.

A 3. forduló, a verseny döntője, minden résztvevő számára egységesen, digitális felületen zajlik a központi szervezők rendezésében.

 

A verseny kategóriái

5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam.

– Az általános iskolai és a középiskolai 5–8. évfolyamos tanulók ugyanabban a kategóriában versenyeznek a verseny minden fordulójában.

– A verseny 2. fordulójában a tanulók külön csoportban versenyeznek megyénként, a fővárosban és a határon túli területeken.

– A Kárpát-medencei döntőn évfolyamonként ugyanabban a kategóriában versenyeznek a határon túli és a magyarországi diákok.

 

A verseny jellege

Egyéni írásbeli verseny. A tanulók a verseny helyszínén évfolyamonként más-más digitális helyesírási feladatlapot töltenek ki egy központilag megadott online felületen.

 

A verseny fordulói, időpontjai és helyszínei

A válogatóversenyeken a feladatlapokat csak a központilag megadott napon és órában, a versenyszabályzat alapján lehet felhasználni.

 

1. forduló

2024. március 11–12. hétfő, kedd

Magyarországon és a Vajdaságban iskolai, a Felvidéken regionális, Kárpátalján kistérségi forduló. Az évfolyamok időelcsúsztatással versenyeznek, a szervezők értesítik erről a benevező iskolákat. Helyszín: saját iskola vagy bázisiskola.

2024. március 23. szombat

Erdélyben megyei forduló.

Helyszín: a határon túli szervezők által megadott bázisiskola.

 

2. forduló

2024. április 15. hétfő

Magyarországon megyei és fővárosi forduló, a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban országos forduló. Helyszín: saját iskola vagy bázisiskola.

2024. április 27. szombat

Erdélyben országos forduló.

Helyszín: a határon túli szervezők által megadott bázisiskola.

 

3. forduló

2024. május 24–26.

Kárpát-medencei döntő

Verseny: 2024. május 25. szombat

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Budapest.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek évfolyamonként meghatározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. A versenyre való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő tankönyveket, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó) és a Kis magyar helyesírást (Akadémiai Kiadó). A 2023-ig megrendezett versenyekhez kapcsolódó mintafeladatokat a verseny honlapján és az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2015/1. és 2016/3. számában (http://www.anyanyelv-pedagogia.hu), illetve a versenyhez megjelent korábbi segédkönyvekben lehet megtalálni. A felkészüléshez ajánljuk az Okostankönyv Magyar nyelv (http://www.nkp.hu/) helyesírási feladatait, valamint a Tinta Könyvkiadó anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzeteit.

Az 1–3. forduló anyaga az adott évfolyam tantervi követelményeihez igazodik. A tananyag 2023. ősztől érvényes leírása a verseny honlapján olvasható.

A főszervezők a benevező iskolák számára digitális gyakorlási lehetőséget biztosítanak 2024 márciusában az 1. forduló előtt.

 

A versenyfordulók feladattípusai és a javítás módja

Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként eltérő tartalmú és fokozatosan növekvő nehézségi szintű helyesírási feladatlapokat töltenek ki digitálisan. A központi szervezők állítják össze minden magyarországi és határon túli fordulóhoz a versenyanyagot és a javítókulcsot. Az 1–3. fordulóban a központi szervezők gondoskodnak a javításról. Azon határon túli régiókban, ahol a technikai feltételek miatt nyomtatott feladatlapot töltenek ki a versenyzők, a regionális szervezők gondoskodnak a feladatlapok javításáról és az elért eredmények versenyfelületre történő rögzítéséről.

A helyesírási feladatlapok különböző típusú feladatokat tartalmaznak: feleletválasztó, csoportosító, párosító, igaz-hamis stb. A feladatlapok alapvetően gyakorlati, alkalmazó jellegű feladatokból és kb. 25%-ban a helyesírási szabályok ismeretével kapcsolatos elméleti feladatokból állnak.

 

A nevezés módjai, határideje

A magyarországi és a határon túli iskolák a központi versenyszervezők által a honlapon megadott felületen egy online adatlap kitöltésével tudnak benevezni.

Az iskolák benevezésének az időszaka: 2023. november 1. – 2024. január 15.

A helyi sajátosságokból adódóan az erdélyi iskolák a helyi szervezőkhöz neveznek be az általuk közzétett módon.

 

A továbbjutás feltételei, a versenyzők értesítésének módja, a tanulók létszáma

A tájékoztatás módja:

A magyarországi benevező iskolákkal és az iskolai kapcsolattartókkal a tájékoztatási feladatokat a központi szervezők látják el minden fordulóban. A határon túli területeken ezt a határon túli regionális szervezőkkel közösen végzik.

Az 1. forduló létszáma és a továbbjutás feltételei:

A 2024 márciusában megrendezésre kerülő 1. fordulóban a magyarországi és a határon túli iskolákból évfolyamonként max. 10 fő vehet részt. A magyarországi tagintézmények önállóan induló intézménynek számítanak a versenyben. A valószínűsíthető létszám: 40 000 fő.

A 2. forduló létszáma és a továbbjutás feltételei:

A 2. fordulóban a megyékben, a fővárosban minden évfolyamon a versenyzők max. 20%-a jut tovább az 1. fordulóban elért pontszám alapján. A határon túli területeken, a központi szervezőkkel egyeztetve, a határon túli szervezők által megadott létszámban jutnak tovább a tanulók az 1. fordulóból a 2. fordulóba. A 2. fordulóban a tervezett összes létszám: 2500 fő.

A Kárpát-medencei döntő létszáma:

A Kárpát-medencei döntőn Magyarországon minden megyéből az 5–8. évfolyamról 1-1 fő I. helyezett diák, a fővárosból az I–III. helyezett tanulók jutnak tovább a 2. fordulóban elért pontszám alapján. A határon túli területekről a döntőn a válogatóversenyek legjobb helyezést elérő diákjai vehetnek részt: Erdélyből 12 fő, a Felvidékről 8 fő, Kárpátaljáról 8 fő, Vajdaságból 8 fő. A központi szervezők további 16 főt meghívnak az 5–8. évfolyamos magyarországi megyei és fővárosi helyezett diákok közül az elért pontszám alapján. A plusz 16 fő továbbjutó diákot a központi szervezők értesítik ímélben az iskolai kapcsolattartójukon keresztül. A Kárpát-medencei döntőn a tervezett összes létszám: max. 140 fő.

Azonos pontszám esetén minden fordulóban a központi szervezők döntenek a sorrendről. A határon túli területeken ilyen esetben, a központi szervezőkkel egyeztetve, a regionális szervezők döntenek.

 

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak

A verseny minden fordulóján a részvétel ingyenes. A versenyzők útiköltségével és a kísérő tanárok költségével kapcsolatos kiadásokat a szervezők nem tudják megtéríteni. A meghívott határon túli diákok, továbbá a távolabbi megyékben élő magyarországi tanulók, valamint meghatározott számú kísérőik a Kárpát-medencei döntő idejére térítés nélkül max. két éjszakára szállást és ellátást kapnak. A verseny napján minden magyarországi és határon túli tanulónak térítésmentesen biztosított a csoportos étkezés.

 

A verseny díjazása

1. forduló (magyarországi iskolai, határon túli iskolai/kistérségi/megyei/regionális verseny):

a központi szervezők által összeállított, a részt vevő iskolákban kinyomtatható

– emléklapok, oklevelek a tanulók számára;

– emléklapok a felkészítő tanárok számára;

– az iskola lehetőségei szerint egyéb díjak, elismerés.

2. forduló (magyarországi megyei és fővárosi verseny):

– a központi szervezők által összeállított, kinyomtatható elismerő oklevelek;

– emléklapok a tanulók és a felkészítő tanárok számára, ezeket a versenyt követően digitális formában küldik el a központi szervezők a részt vevő iskolákba;

– elismerő oklevelek a legjobb, 1–5. helyezést elérő versenyzőknek évfolyamonként; ezeket az eredményhirdetést követően digitális formában küldik el a központi szervezők a részt vevő iskolákba;

– a részt vevő iskola lehetőségei szerint egyéb díjak, elismerés.

A határon túli országos verseny:

– a központi szervezők által összeállított, a kijelölt versenyhelyszíneken kinyomtatható emléklapok a tanulók és a felkészítő tanárok számára;

– elismerő oklevelek a legjobb, 1–5. helyezést elérő versenyzőknek évfolyamonként;

– a határon túli szervezők lehetőségei szerint egyéb díjak, elismerés.

3. forduló (Kárpát-medencei döntő):

– emléklap és jutalomkönyv vagy könyvutalvány minden versenyző (kb. 140 fő) tanuló és minden felkészítő (kb. 140 fő) magyartanár számára;

– évfolyamonként 10-10 oklevél és 10-10 könyvcsomag, egyéb értékes ajándékok az I–X. helyezett (40 fő) diákoknak;

– különdíj 10 fő határon túli versenyzőnek;

– Arany, illetve Gyémánt Oklevél és jutalomkönyvek a legeredményesebb felkészítő tanároknak;

– Simonyi Zsigmond-serleg és oklevél a legeredményesebb iskoláknak;

– Simonyi Zsigmond-érem és oklevél a legeredményesebb felkészítő tanároknak, a közreműködő versenyszervezőknek, zsűritagoknak, a legeredményesebb 8. évfolyamos versenyzőknek.

 

A regisztráció 2023. november 1-jén kezdődik, és 2024. január 15-ig tart.

REGISZTRÁCIÓS FELÜLET A VAJDASÁGI RÉSZTVEVŐKNEK (A TANÁR TÖLTI KI!):

https://simonyi.kre.hu/?page_id=2144

 

 

A verseny ütemterve, feladatok és határidők

Feladatok Határidő Felelős
A verseny digitális tárhelyének kialakítása, a honlap frissítése 2023. szeptember 5. központi szervezők
Egyeztetés a határon túli versenyszervezőkkel a 2023/2024-es tanév versenyfordulóinak időpontjairól, valamint a szabályzatnak és a versenykiírásnak a véglegesítéséről. 2023. szeptember 15. központi szervezők, határon túli szervezők
Az új versenykiírás és az aktuális versenyszabályzat véglegesítése, publikálása. 2023. október 3. központi szervezők
Az aktuális határon túli versenyszervezők névsorának publikálása a verseny honlapján. 2023. október 10. központi szervezők
Az iskolák online benevezése a központi versenyszervezőknél. 2023. november 1. – 2024. január 15. iskolai versenyszervezők
A digitális versenyek lebonyolításához az informatikai háttér kialakítása, online feladatbank összeállítása, tesztelése. 2023. december központi szervezők
Az online gyakorlóanyaghoz való hozzáférésről a regisztrált iskolák tájékoztatása ímélben és a verseny honlapján. 2024. február és március központi szervezők
Az online versenyfelület terheléses próbája és gyakorlás. 2024. március központi szervezők
Az 1. versenyforduló 1. számú és 2. számú feladatlapjának összeállítása, lektorálása, tesztelése. 2024. január 15. és január 30. központi szervezők
Az 1. versenyforduló tudnivalóiról a regisztrált iskolák és a határon túli szervezők tájékoztatása ímélben és a verseny honlapján. 2024. február 15. központi szervezők
Az 1. versenyforduló megrendezése. 2024. március 11–12. és március 23. iskolák, határon túli szervezők
Az 1. versenyforduló eredményéről, a továbbjutókról és az emléklapminták elérhetőségéről a regisztrált iskolák és a határon túli szervezők tájékoztatása. 2024. március 25. központi szervezők
Az 2. versenyforduló 1. számú és 2. számú feladatlapjának összeállítása, lektorálása, tesztelése. 2024. február 15. központi szervezők
A 2. versenyforduló tudnivalóiról a regisztrált iskolák és a határon túli szervezők tájékoztatása ímélben és a verseny honlapján. 2024. április 1. központi szervezők
A 2. versenyforduló megrendezése. 2024. április 15. és április 27. központi szervezők, határon túli szervezők, iskolák
A 2. versenyforduló eredményéről, a továbbjutókról és az emléklapminták elérhetőségéről a regisztrált iskolák és a határon túli szervezők tájékoztatása. 2024. április 28. központi szervezők
A szállás előfoglalása. 2024. április 15. központi szervezők
A Kárpát-medencei döntő részletes programjának az összeállítása, a zsűritagok meghívása. 2024. április 30. központi szervezők
A határon túli és a távoli magyarországi megyékből érkező résztvevők szállásfoglalásához szükséges adatok elküldése a központi szervezőknek. 2024. május 6. iskolák, határon túli szervezők
A szállásfoglalás megerősítése, véglegesítése. 2024. május 7. központi szervezők
Meghívó küldése a Kárpát-medencei döntő résztvevőinek, valamint az Arany, a Gyémánt Oklevéllel és a Simonyi Zsigmond-éremmel kitüntetett felkészítőknek, továbbá a Simonyi Zsigmond-serleggel díjazott iskoláknak. 2024. május 7. központi szervezők
A versenyzők számára a könyvek megvásárlása és a támogatóktól az ajándékkönyvek összegyűjtése. 2024. május 7. központi szervezők
A Kárpát-medencei döntő anyagának összeállítása, lektorálása. 2024. május 10. központi szervezők
A Kárpát-medencei döntő és a kollégium programjának, az étkezéseknek az előkészítése, oklevelek és az emléklapok nyomtatása, az ajándékcsomagok, a díjak összeállítása, a lebonyolításhoz szükséges eszközök karbantartása, a lefoglalt termek ellenőrzése, a döntős szervezők feladatleírásainak az elkészítése, a szervezők felkészítése. 2024. május 20. központi szervezők
A Kárpát-medencei döntő megrendezése. 2024. május 24–26. központi szervezők
A Kárpát-medencei döntő eredményeinek a kihirdetése. 2024. május 25. központi szervezők
A Kárpát-medencei döntő eredményeinek a publikálása a verseny honlapján. 2024. május 30. központi szervezők
A véleménykérő kérdőívek adatainak a feldolgozása, a tanulságok megbeszélése, köszönetnyilvánítás a szervezőknek és a közreműködőknek, a verseny beszámolójának a publikálása a verseny honlapján. 2024. augusztus 31. központi szervezők
A verseny honlapjának a frissítése, a tárhely biztosítása. folyamatos központi szervezők
Kapcsolattartás a határon túli szervezőkkel, kommunikáció az érdeklődőkkel. folyamatos központi szervezők
Szerződéskötés, aláíratás, utalás, a dokumentumok archiválása. folyamatos és 2024. augusztus 31. központi szervezők
A pályázati elszámolás és beszámoló elkészítése. 2024. szeptember 30. központi szervezők

 

A szervezők neve, címe, elérhetősége

A határon túli versenyszervezők aktuális névsora, elérhetősége a verseny honlapján olvasható.

A zsűri elnöke: dr. Keszler Borbála

Főszervező: dr. Tóth Etelka

Kapcsolattartó: Bakonyi Gabriella, dr. Bárdos Dóra, Fehér Ágota, Kovács Tibor Telefon: +36-70-257-38-72, +36-20-363-15-36, +36-30-258-07-61

Postacím: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, 1042 Budapest, Árpád út 161–163. Ímélcím: pk.simonyi-verseny@kre.hu

Honlap: https://simonyi.kre.hu/

Budapest, 2023. szeptember 15.

Csatolmányok